Menu

Jąkanie, czyli krótka klasyfikacja

11 marca 2019 - zdrowie

Klasyfikacja jąkania wyróżnia trzy główne kryteria: lingwistyczne, fizjologiczne oraz psychologiczne. Fizjologia jąkania od lat stara się ustalić jego somatyczne przyczyny. Na tej podstawie wyróżnia: jąkanie kloniczne, jąkanie toniczne, jąkanie kloniczno-toniczne.

W jąkaniu klonicznym przeważają skurcze kloniczne, jest to pierwsze stadium jąkania, które objawia się powtarzaniem głosek bądź sylab nagłosowych. Natomiast w jąkaniu tonicznym przeważają skurcze toniczne. Jest to drugie stadium tłumienia jąkania, które objawia się zahamowaniami w wypowiadaniu, prowadzące do wybuchowego i nagłego wypowiadania wyrazów bądź przedłużaniu artykulacji samogłoski lub spółgłoski nagłosowej. W jąkaniu kloniczno-tonicznym nasilenie skurczów jest wyrównane. Jest to trzecie stadium jąkania. Oprócz objawów kloniczno-tonicznych występują współruchy, które z upływem czasu utrwalają się oraz przechodzą w codzienne nawyki. Wymienione wyżej skurcze mogą lokalizować się w: układzie oddechowym -wówczas zostaje rozpoznane jąkanie oddechowe, układzie fonacyjnym- jąkanie fonacyjne, układzie artykulacyjnym- jąkanie artykulacyjne.

Zazwyczaj skurcze spastyczne można zlokalizować w dwóch bądź trzech układach jednocześnie, wówczas mamy do czynienia z jąkaniem mieszanym, na przykład jąkanie fonacyjno-artykulacyjne lub jąkanie oddechowo-fonacyjne. Kombinacji rodzajów skurczów jak i ich lokalizacji jest wiele.

Na płaszczyźnie lingwistycznej podczas klasyfikacji jąkania bierzemy pod uwagę głównie objawy niepłynności mówienia, możemy tu wyróżnić: jąkanie pierwotne oraz jąkanie wtórne. W jąkaniu pierwotnym dominują powtórzenia sylab, które są zlokalizowane na początku wypowiedzi. W jąkaniu wtórnym poza powtarzaniem równolegle pojawia się przeciąganie wraz z blokowaniem umiejscowionego w różnych odcinkach wypowiedzi. Powtarzanie sylab jest jedną z łagodniejszych form niepłynności, dużo łagodniejszą niż przeciąganie głosek.