Menu

społeczeństwo

Społeczeństwo informacyjne
W 2010 roku Unia Europejska zapoczątkowała pewną 10-letnią strategię Europa 2020 na rzecz dużego wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W tym wstępie do [...]