Menu

System podatkowy

13 marca 2019 - biznes i ekonomia

System podatkowy zgodnie z koncepcją powinien zostać tak skonstruowany, żeby podatki były bardziej wydajne, pewne dla Skarbu Państwa, elastyczne ze względu na cały przebieg cyklu koniunktury. Podatek musi również jak najmniej szkodzić całej gospodarce, jak i nie wyczerpywać zdolności podatkowej wśród podatników, a także powinien być tani oraz pewny i dogodny dla wszystkich opodatkowanych.

Co więcej, system podatkowy musi urealniać sprawiedliwość podatkową, która przejawia się w ogólności opodatkowania, także w nieuznawaniu przywilejów osobistych oraz grupowych, jak i równości podatkowej, która wymaga od wszystkich równej ofiary na pewne cele publiczne. Charakterystyczną cechą systemu podatkowego dla każdego państwa jest spora liczba tak podatków państwowych, jak i również komunalnych. Głoszone nieraz koncepcje podatku jedynego pozostają, jak na tą chwilę, nadal w sferze postulatów. Odkąd istnieją systemu podatkowe, wszyscy podatnicy domagają się stworzenia ich reformy, także znalezienia lepszego systemu podatkowego. Postulaty zmian dla systemu podatkowego są również istotnym elementem całego programu każdej partii politycznej podczas kampanii wyborczej przeprowadzanej do parlamentu. Jednak działania w takim zakresie okazują się wciąż mało efektywne.

Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów dla państwa, a także umożliwiają dofinansowanie jego działalności. Mówiąc ogólnie, dzięki podatkom każde państwo np. może opłacać szkoły i szpitale, również budowę dróg, czy wspierać najuboższych. Każdy, kto tylko jest objęty podatkiem, ma obowiązek jego zapłaty. Podatki bowiem różnią się podmiotem opodatkowania, a więc osobą, która taki podatek musi zapłacić, także przedmiotem, czyli od czego należy zapłacić podatek, jak i sposobem poboru podatku. Obecnie w Polsce wyróżnia się 13 różnych podatków.