Menu

Jak zostać konserwatorem dzieł sztuki ?

26 lutego 2020 - aktualności, kultura i sztuka

Dzieła sztuki posiadają wartości kulturowe, historyczne, duchowe i artystyczne. Niosą ze sobą informacje przyczyniające się do samookreślenia kultur i narodów. Utrzymanie ich w doskonałej kondycji lub przywrócenie im pierwotnej jakości to główne zadanie konserwatora zabytków. Celem jego pracy jest przywrócenie dziełu jego indywidualnych cech, historycznej integralności oraz estetycznego i naukowego znaczenia.  Konserwator- restaurator działa w imieniu twórcy i jest jego reprezentantem i rzecznikiem. Stoi na straży wartości, jakie reprezentuje dzieło i zapobiega ich przekształcaniu. Jeśli masz artystyczną duszę, posiadasz zdolności malarskie, manualne i chciałbyś aktywnie wpływać na stan polskiego dorobku kulturowego, możesz zostać konserwatorem dzieł sztuki. Uczelnie państwowe i prywatne oferują kształcenie w kierunku 'konserwacja i restauracja’. Otóż, aby dostać się na studia trzeba zdać egzamin wstępny, który zwykle składa się z dwóch etapów. Pierwszy to oddanie swoich własnych prac, drugi to zadania specjalistyczne bardzo często z rysunku. Uniwersytety oferują naukę w wielu specjalizacjach, między innymi: renowacja antyków, restauracja malarstwa i rzeźby, odnawianie elementów architektonicznych, naprawa papieru i skóry.  

Wiedza i doświadczenie czyli klucze w zawodzie 

Renowacja antyków wymaga wiedzy z dziedziny historii sztuki a także wiedzy technicznej dotyczącej materiałów, farb, struktur, narzędzi, metod itp.  Niezbędne jest praktyczne przygotowanie do tego zawodu. Odnawianie dzieł sztuki wymaga bowiem wprawnej i stabilnej ręki doświadczonego oraz świadomego swoich decyzji i działań konserwatora. Wymagana jest znajomość technik, umiejętność posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi i malarskimi, rozumienia kształtów ludzkiego ciała, konstruowania obrazu ciała i przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni. Ważna jest także zdolność wykorzystywania aparatu pojęciowego oraz warsztatu historyka dzieł sztuki. Niezbędna w tym zawodzie jest znajomość twórców i nurtów artystycznych, okresów historycznych i charakterystyki nurtów dominujących w danym okresie i regionie geograficznym.  Przydaje się także umiejętność analizy historii pisma oraz odczytywania prostych tekstów rękopiśmiennych oraz znajomość języków obcych. Ważne, by umieć stworzyć dokumentację opisową i fotograficzną analizy zabytkowego obiektu. 

Gdzie pracuje konserwator zabytków 

Praca konserwatora to nie tylko renowacja antyków. Jako konserwator możesz pracować w ośrodkach badawczych i naukowych w Polsce i poza jej granicami. Twoimi umiejętnościami zainteresowane będą także obiekty zabytkowe oraz prywatne pracownie.  Pracę znajdziesz także w muzeum  lub w zawodzie eksperta do spraw autentyczności dzieł sztuki.  

Kodeks etyki konserwatora  

Kodeks etyczny obejmuje między innymi zasadę maksymalnej bezstronności wobec walorów i treści reprezentowanych przez dzieło. Oczywiście, jeśli przekaz artystyczny sprzeczny jest z prywatnymi przekonaniami i zasadami moralnymi  restauratora, ma on prawo odmówić wykonania pracy. Stosowane techniki konserwatorskie, technologie i materiały muszą być użyte według zasad ich stosowania. Konserwator nie może wpływać niekorzystnie na efekt końcowy pracy i celowo niszczyć zabytkowy przedmiot. W tym zawodzie istotne jest stałe doskonalenie i podnoszenie swoich umiejętności, ponieważ w dobie szybkiego rozwoju techniki metody konserwacyjne często ulegają ulepszaniu.